máy phun khói diệt côn trùng,máy cày trâu vàng,máy phát điện chạy dầu
Máy xới đất OSHIMA XDD1…
Máy xới đất OSHIMA XDX1-B…
Máy xới đất OSHIMA XDX1-C…
Máy xới đất Oshima XDX1-T…
Máy xới đất OSHIMA XDX2…
Máy xới đất OSHIMA XDX2-X…
Máy xới đất OSHIMA XDX3…
.